Thursday, December 3, 2009

“MENUJU KEBAHAGIAAN SEJATI: Koleksi Hadith Serta Sanad Riwayat al-Marhum Tuan Guru Hj Abdullah"


HARI ini, seruan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadith kuat kedengaran di mana-manapun ufuk bumi Tuhan. Hal ini kerana, Al-Quran dan Al-Hadith, di samping Ijma’ dan Qias, adalah sumber pegangan umat Islam. Melalui penghayatan keempat-empat sumber ini, umatnya pasti akan berjaya. Begitupun, perlu diketahui, bahawa keempat sumber pegangan Islam ini tidak akan mencapai tahap ketulenan sejati, sekiranya tidak melalui sistem bersanad. Sanad, dalam tradisi keilmuwan Islam amat penting dititikberatkan kerana sangat berkait rapat dengan hadith-hadith Nabi ShallalLahu ‘alaihi wa sallam, selain kitab-kitab warisan ilmiah Islam (turath) turut diriwayatkan secara bersanad bagi memastikan ketulenan isi kandungan kitab-kitab tersebut sama ada secara riwayah atau dirayah (kefahaman) tanpa sebarang penambahan daripada pihak ketiga.


Memiliki sanad sama ada Al-Quran, hadith dan disiplin ilmu-ilmu Islam yang lain adalah perlu bagi memastikan ketulenan dan keasliannya. Hal ini turut diperakui oleh para ulama muktabar. Ibn Abi Hatim Al-Razi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Imam Abdullah bin 'Aun bahawasanya beliau (Imam Abdullah) berkata: "Tidak boleh diambil ilmu ini (ilmu hadith dan ilmu agama) melainkan daripada orang yang telah diakui pernah menuntut sebelum itu (pernah meriwayatkan ilmu dari gurunya secara bersanad juga).”- (Al-Jarh Wa At-Ta'dil 1/ 28). Imam Abdullah bin al-Mubarak berkata: "Isnad (sanad) menurutku adalah agama. Kalaulah tanpa sanad, sesiapa sahaja akan bercakap apa sahaja (dalam urusan agama). Jika ditanya kepadanya "siapa yang menyampaikan kepadamu (meriwayatkan kepadamu hadith-hadith dan ilmu agama), nescaya dia akan kebingungan (tidak mengerti kerana tidak pernah mempuyai sanad).”

Buku, “Menuju Kebahagiaan Sejati: Koleksi Hadith Serta Sanad Riwayat al-Marhum Tuan Guru Hj Abdullah bin al-Marhum Tuan Guru Hj Abdurrahman” oleh Ustaz Mohd Zaidi Abdullah adalah sebuah karya yang memaparkan kesinambungan tradisi keilmuwan dalam periwayatan ilmu hadith.

 Tuan Guru Hj. Abdullah bin Tuan Guru Hj. Abdul Rahman (1933-2008) berjaya memperoleh tauliah ijazah tadris daripada dua orang guru di Masjidil Haram, Makkah iaitu Sheikh Daud bin Sulaiman Al-Kalantani dan Sheikh Mukhtar Amfanani setelah diuji selama seminggu. Daripada dua puluh orang calon, hanya tiga orang sahaja yang lulus. Ijazah bentuk seperti ini memang berlaku sejak zaman kegemilangan ulama silam lagi. Penerima ijazah seperti ini layak mengajar apa yang dipelajari. Tuan Guru juga mengajar di Masjidil Haram Makkah selepas belajar selama lima tahun. Beliau pulang ke Malaysia pada tahun 1967 Masehi.

Dalam buku Menuju Kebahagiaan Sejati ini disebutkan tokoh-tokoh yang memberikan ijazah kepada Tuan Guru Hj. Abdullah selain dari dua orang tokoh yang baru disebutkan diterima juga sanad-sanad ilmu daripada Sheikh Al-Musnid Ad-Dunya Muhammad Yasin Al-Fadani, Sheikh Muhammad Salih Idris Al-Kalantani dan Sheikh Abdul Qadir bin Abdul Mutallib Al-Mandili.

Antara keistimewaan Tuan Guru dalam bidang keilmuan adalah beliau amat rapat dengan Pak Da Eil Al-Fathani yang mengasuh ilmu ‘aqli dan ilmu alat. Hubungan yang amat rapat hingga dipelajari apa yang kurang diketahui oleh ulama Melayu lain seperti Hikmah Ishraqiyyah, yang tokoh utamanya ialah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali diterima dalam Ahli Sunnah kerana menerima wahyu sebagai dalil. Keistimewaan dalam keilmuan beliau juga adalah berjaya menyelesaikan pengajian Sahih Al-Bukhari berdasarkan naskhah Al-Yunini (merupakan naskhah Sahih Bukhari yang paling baik kerana menghimpun pelbagai riwayatnya dengan rujukan ketelitian daripada Ibn Malik. Naskhah ini juga diakui ketelitiannya oleh Al-Amir Al-Kabir, Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani dan Al-Hafiz Ahmad Shakir). Pengajian ini di bawah bimbingan Sheikh Abdul Qadir Al-Mandili.

Jasa Tuan Guru Hj. Abdullah diiktiraf hingga dimartabatkan sebagai Tokoh Maal Hijrah Negeri Kelantan. Selain itu, Tuan Guru Hj. Abdullah juga telah memberikan ijazah antaranya kepada:

1. Sheikh Al-Habib ‘Umar Al-Yamani (menerima ijazah beberapa minggu sebelum Tuan Guru meninggal).
2. Ustaz Mohd Zaidi Abdullah (penyusun buku di atas dan diamanahkan oleh Tuan Guru Abdullah untuk membuat penyelidikan bagi mengembalikan maruah tradisi pemikiran pondok).
3. Sheikh Muhammad Afifi Al-Akiti (lulusan pesantren di Jawa dan pengajian talaqqi di Maghribi - kini mengajar di Universiti Oxford).
4. Ustaz Nasuha (kini berada di Mesir).
5. Sheikh Muhammad Fuad Rembau Al-Makki (Ahli Majlis Fatwa N.9 dan Yayasan Sofa Negeri Sembilan).
6. Ustaz Rosli (Muar Johor).
7. Ustaz Hazli (mantan Setiausaha Pondok Lubok Tapah).
Pemaparan karya ini adalah bertujuan:
1. Memelihara sanad agar tidak hilang dan pupus akibat metode pengajian moden dan berusaha mencari isnad yang tinggi, iaitu yang hampir dengan Nabi ShallalLahu ‘alaihi wa sallam.
2. Menjaga ilmu warisan di pondok secara berguru (talaqqi) dengan lebih jelas kerana di dalam sanad disebut secara nyata nama-nama ulama.
3. Mengukuhkan jati diri umat Islam terutama dalam pemeliharaan Al-Quran dan Al-Hadith lebih-lebih lagi dalam era kemajuan teknologi maklumat dan kecepatan serangan globalisasi.
4. Memperoleh nikmat sebagaimana dinyatakan oleh junjungan mulia RasululLah ShallalLahu ‘alaihi wa sallam. Sehubungan dengan ini, Sufyan Al-Thauri berkata: “Isnad itu hiasan bagi ilmu hadith, maka sesiapa yang memperuntukkan dengannya (isnad) maka dia seorang yang berbahagia.
5. Memadukan antara ilmu naqli dan aqli. Inilah jawapn untuk kemajuan umat Islam dari segi rohani dan jasmani.
6. Memperlihatkan masih wujudnya penyelidikan sanad sekalipun penulis-penulis terkenal seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain merekodkan hadith-hadith mereka ke dalam buku-buku. Hal ini patut ditekankan kerana, mutakhir ini ada individu dan pihak tertentu yang berpendapat bahawa tiada penyelidikan sanad lagi selepas tokoh-tokoh hadith telah membukukan hadith-hadith mereka. Pembaca perlu sedar dengan insaf bahawa penyelidikan sanad masih wujud sekalipun, antaranya Imam Al-Bukhari telah membukukan hadith-hadith, ini kerana Sahih Al-Bukhari sendiri mempunyai pelbagai lafaz bagi sesebuah hadith. Atas dasar inilah taraf seseorang perawi dikaji untuk menentukan lafaz yang lebih sahih.
7. Memudahkan pembaca mengenang jasa-jasa ulama Islam yang berusaha dengan tidak kenal jerih payah membela ajaran Islam sehingga sampai kepada generasi kini. Ini berdasarkan hadith bermaksud, “Barangsiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia pasti dia tidak bersyukur kepada ALLAH Subhanahu wa Ta’ala.”

Buku ini sesuai bagi sesiapa yang berminat dalam ilmu hadith, terutamanya bagi para guru dan pelajar yang masih dahagakan ilmu.

Terbitan Syathariyah Niagajaya Sdn. Bhd.
Tahun 1423H/2002M
Harga: RM 15.00
Untuk pesanan, sila emailkan ke alamat: fathoniebest04@yahoo.com.
http://rimbunanrindu.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment